Vaardigheden

InstructieNa het diploma Eigen Vaardigheidsniveau Kielboot 4 krijgen onze zeilinstructeurs een speciale training van twaalf dagen waarin extra de nadruk wordt gelegd op didactiek, pedagogiek en de visie van onze zeilschool. En daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zeilvaardigheden.

Na deze trainingen lopen ze zo'n zes weken stage bij De Veenhoop. Ze hebben dan - net als de ervaren instructeurs - dag en nacht de verantwoordelijkheid over een aantal kinderen of jongeren. Natuurlijk brengen ze hen ook het zeilen bij. Twee tot drie keer per week kijkt een ervaren instructeur over hun schouder mee en geeft feedback. In een stagemap houden ze hun vorderingen bij. Ze krijgen coachingsgesprekken en nemen deel aan de vergaderingen en scheepsraden, die meermalen per dag gehouden worden. 

Na de stage worden de instructeurs regelmatig bijgeschoold in zeilvaardigheden en didactiek.

Benieuwd naar onze Zeilinstructeurs, waar we stuk voor stuk trots op zijn? Bekijk onze team pagina bestaande uit bijna al onze zeilinstructeurs.