Uw wensen

optifoto

Inspelen op uw wensen

Als ouders vindt u het belangrijk dat uw zoon en/of dochter goed verzorgd wordt tijdens een zeilkamp en niets tekort komt. Het ene kind heeft meer aandacht nodig dan het andere. Omdat wij zelf ouders zijn, beseffen wij dat maar al te goed. Wij stellen ons daarom erg flexibel op. Wanneer er speciale wensen zijn of als het nodig is om af te wijken van de gebruikelijke gang van zaken, dan kunnen wij daarover samen afspraken maken.

Overnachten niet verplicht

Zo is het bijvoorbeeld beslist geen noodzaak dat uw zoon en/of dochter bij ons overnacht. Wanneer u in de buurt woont of logeert, kan uw kind na het zeilen bij u terugkomen.

Allergie of een chronische aandoening

Is uw kind allergisch, heeft het een chronische aandoening of zijn er andere bijzonderheden, dan houden wij daar graag rekening mee. Geef dit wel op tijd aan bij één van de zeilinstructeurs.